Wat mag u wel of niet vragen en vastleggen bij een ziekmelding?

Sinds25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definitief de wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB). We krijgen veel vragen van werkgevers wat dit betekent voor het vragen en vastleggen van gegevens bij een ziekmelding.

Bekijk het document hier