Voor WML is Gepoma onze ‘totaal’-partner op het gebied van verzuimmanagement. Gepoma ondersteunt ons daarin in de meest brede zin. Ze zijn intern intermediair op het gebied van gezondheidsmanagement, ziekteverzuimbegeleiding en -reductie, casemanagement, arbeidsdeskundige activiteiten, en daaraan gerelateerde Arbo zaken zoals werkplekonderzoeken.

Gepoma promoot gezond ondernemen vanuit een positieve benadering. Hun slogan ‘Gezondheid Wérkt’ maken zij iedere keer opnieuw waar door professioneel, pro-actief, adequaat en met een breed en relevant netwerk aan professionals, te werken en dat past precies bij hoe wij willen omgaan met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Het door Gepoma ontwikkeld ziekteverzuim management systeem draagt verder bij aan een correcte verslaglegging van de wettelijke vereiste documentatie.

Team Human Resource Management 
WML